KONTAKT

Sprawy związane ze zbiórkami organizowanymi przy parafiach oraz dopisaniem miejsc i akcji zbiórek do strony internetowej:

ks. Piotr Wenzel
email: piotr.wenzel@katowicka.pl
ks. Tomasz Koryciorz
email: tomasz.koryciorz@katowicka.pl
Sprawy techniczne związane ze stroną:
Dominik Twardoch
email: dtwardoch02@gmail.com
Polish Polish Ukrainian Ukrainian